Skip to main content
 

Beheren

Onze dienstverlening stopt niet bij het advies. Onze relaties hechten veel waarde aan de wijze waarop wij hun portefeuille beheren. Wij sluiten ook de verzekeringen af en waar nodig adviseren wij u ten aanzien van polisredacties, schadeafwikkeling of veranderingen in wetgeving. 

Ook gaan wij na of er andere mogelijkheden bestaan om de risico’s beheersbaar te maken en te houden.